Háttér

A szakképzésnek kulcsszerepe van abban, hogy a fiatal szakembereket felkészítse a gyorsan fejlődő globális és digitális gazdaság kihívásaira. Az oktatás azonban gyakran az üzleti világtól elszigetelten működik, és így az iskolák által nyújtott és a munkaadók által elvárt készségek közötti szakadék egyre nő.

A munkaerőpiacon gyakorlatias tudásra van szükség, a tankönyvekben pedig többnyire az elmélet dominál. A tananyagok a digitális világba beleszületett diákok számára nem eléggé motiválók, és nagyon kevés valós, munkaszituációkból vett példát tartalmaznak. Miközben a legtöbb munkahelyen elvárás, hogy a munkatársak projektszemléletben dolgozzanak, a projektmódszer és az ahhoz kapcsolódó munkaformák még mindig nem integrálódnak a képzésekbe, és a szakoktatók jelentős része még nincs is felkészülve a projektmódszer alkalmazására. A hagyományos tanítási módszerekkel a multidiszciplináris megközelítés nehezen illeszthető össze, pedig a végzett fiataloknak a munkahelyi problémák megoldásához különböző tantárgyakból származó ismereteket és készségeket egyszerre kell alkalmazniuk. Miközben a munkaadók azt várják a leendő alkalmazottaktól, hogy csapatmunkában, projekteken dolgozzanak, a projektmódszert és az ehhez kapcsolódó munkaformák nem terjedtek el a szakképzésben, és a projektalapú tanítási módszerek gyakran hiányoznak a szakképzésben oktató tanárok eszköztárából.

 

A projekt célja

A projekt célja a munkaerő-piaci igények megjelenítése a szakképzésben, a tanárok felkészítése arra, hogy a cégekkel együttműködve, általuk javasolt valós problémák megoldására irányuló projektfeladatokat dolgozzanak ki a diákok, a leendő munkavállalók számára. A cél elérése érdekében a konzorcium:

 

 • áttekinti a partnerországok informatikai és mezőgazdasági ágazatainak alapképzésében alkalmazott tanterveket, tankönyveket és oktatási módszereket;

 • felkészíti a két ágazatban tanító tanárokat a projekt módszer, innovatív értékelési módszerek alkalmazására és digitális tananyagok fejlesztésére;

 • tanárok és munkaerőpiaci szereplők együttműködésében életközeli projektek fejleszt a szakképzésben tanuló diákok számára;

 • online adatbázis-alkalmazást fejleszt a multidiszciplináris szemléletben fejlesztett, projekt-orientált, jó minőségű és motiváló, (mikro) tananyagok publikálására;

 • mini-kurzusokkal készíti fel a tanulókat a projektek sikeres megvalósítására;

 • a tapasztalatok alapján felépített modellt kézikönyv formájában közzéteszi a szakképzésben dolgozó tanárok számára.

 

VETPROFIT VISUAL PROJECT CHART
Célok – tevékenységek – eredmények

 

Célcsoportok

 • Szakképző iskolák vezetői, igazgatói

 • Szakképző tanárok/oktatók

 • Mezőgazdasági és informatikai szektorban működő vállalkozások

 

Az eredmények hasznosítói

 • Szakképzésben tanuló diákok

 • Munkáltatók

 

Tervezett termékek

R1 - Szakképzési tankönyvek és a tananyagok 21. századi megfelelősége - tanulmány

R2 - Projekt-alapú tanulás interdiszciplináris megközelítéssel – vegyes képzés a szakoktatók számára

R3 - Munkaerőpiac-orientált projektek diákoknak

R4 - Újra hasznosítható digitális mikro-tanulási tartalmak online adatbázisa a szakképzés számára

R5 - Mini-kurzusok és projektek szakképzésben tanuló diákoknak

R6 - Digitális mikro-tananyagok fejlesztése, közzététele és újrahasznosítása - módszertani útmutató szakképzésben dolgozó tanároknak

Partners

Hungary
iTStudy Hungary IT Education and Research Centre
Germany
DEULA - Nienburg GmbH
Italy
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy – Jobsacademy
Hungary
Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége
Hungary
Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
Hungary
Discovery Center Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag