#008080

R1 – Tanulmány a tankönyvek és a tananyag 21. századi megfelelőségéről

A projekt célja a munkaerő-piaci igények megjelenítése a szakképzésben, a tanárok felkészítése arra, hogy a cégekkel együttműködve, általuk javasolt valós problémák megoldására irányuló projektfela

#008080
Online tréning

R2 – Projektalapú tanulás interdiszciplináris megközelítéssel – vegyes képzés tanárok számára

Ennek a munkafázisnak a célja a vegyes kurzus forrásainak (tananyag, e-learning környezet, tanulási tartalom és módszertan) kidolgozása a szakoktatók számára, hogy felkészítsék őket egy új, munkaer

#008080
Reszponzív diákprojektek

R3 – Munkaerőpiac-orientált projektek a tanulók számára

A „reszponzív” jelző arra utal, hogy a tervezett diákprokjektek munkaerőpiaci igényekhez kapcsolódnak.

#008080
Digitális mikro-tananyagok

R4 Újrafelhasználható digitális mikro-learning tartalmak tárhelyének létrehozása a szakképzés számára

A Konzorcium modellt kíván kidolgozni a kiváló minőségű digitális mikro-learning tartalmak létrehozására, felhasználására és újrafelhasználására, amelyek kisebb ismeretanyagokat közvetítenek, és fe

#008080

R5 Minikurzusok, és a szakképzésben tanuló diákok projektjei

Kidolgozásra kerül az innovatív tanítási-tanulási módszeren alapuló modell terve, amely magában foglalja az újrafelhasználható digitális mikro-tanulási tartalmak előállítását és megosztását, valami

#008080
Reszponzív projektmódszer

R6 -Digitális mikro-learning tartalmak fejlesztésének, közzétételének és újrafelhasználásának módszertana

Az R6 célja letölthető e-könyvek fejlesztése, 4 nyelven, amelyek elérhetőek a projekt honlapján, a partnerek weboldalain és más európai és nemzeti szakképzéssel kapcsolatos oktatási platformon.